Naujo vartotojo registracija

Taisyklėmis

Nuotraukų ir kitos informacijos esančios svetainėje www.eRubai.lt , be raštiško internetinės parduotuvės sutikimo naudoti, platinti ar kopijuoti draudžiama.Nuotraukų ir kitos informacijos esančios svetainėje www.eRubai.lt , be raštiško internetinės parduotuvės sutikimo naudoti, platinti ar kopijuoti draudžiama.Pirkimo taisyklės
1. BENDROSIOS NUOSTATOS.

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu internetinėje parduotuvėje eRubai.lt susijusios nuostatos.
1.2 eRubai.lt gali keisti parduotuvės taisykles savo nuožiūra ir be išankstinio perspėjimo. Klientui apsiperkant parduotuvėje, taikomos taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu.
1.3. Pirkti eRubai.lt internetinėje parduotuvėje turi teisę visi juridiniai ir fiziniai asmenys sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka.
1.4. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, pirkti gali, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą.
1.5. Pirkėjas, patvirtindamas taisykles, garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1. 2. , bei 1.3. punktais, turi teisę pirkti prekes eRubai.lt internetinėje parduotuvėje.
1.6. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą.
1.7. eRubai.lt atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog klientas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su parduotuvės taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.
1.8. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma eRubai.lt internetinėje parduotuvėje.

2. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA.

2.1. Užsisakant prekes internetinėje parduotuvėje eRubai.lt, pirkėjas privalo pateikti registracijos metu prašomus duomenis.
2.2. Pirkėjas yra atsakingas už teisingų duomenų registracijos metu pateikimą.
2.3. Pateikdamas užsakymą pirkėjas sutinka, kad jo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi užsakymų kontrolės ir veiklos analizės tikslais. Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu arba telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.4. Pirkėjas, užsiregistruodamas el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.5. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims išskyrus atvejus LR teisės aktų numatyta tvarka.

3. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas eRubai.lt internetinėje parduotuvėje šių Pirkimo pardavimo taisyklių ir Internetinės parduotuvės nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti Pirkimo pardavimo sutarties, sudarytos Internetinėje parduotuvėje, pranešdamas apie tai Pardavėjui raštu. Ne vėliau, kaip per 14 kalendorinių dienų, nuo daikto pristatymo Pirkėjui dienos.
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda.
3.4. Pirkėjas, pateikęs užsakymą eRubai.lt internetinėje parduotuvėje, privalo sumokėti už prekes ir priimti jas šių Pirkimo pardavimo taisyklių nustatyta tvarka.
3.5. Pirkėjas yra atsakingas už registracijos formoje pateiktų duomenų tikslumą, teisingumą, išsamumą, duomenų tikslinimą, jiems pasikeitus. Pardavėjas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Pirkėjui, jeigu Pirkėjas pateikia registracijos formoje netikslius, neteisingus, neišsamius duomenis, nedelsiant nepatikslina pasikeitusių asmens duomenų.
3.6. Pirkėjas, pastebėjęs, kad užsakymo formoje klaidingai nurodė prekę, privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją. Jeigu Pirkėjas klaidą pastebi iki elektroninio laiško, patvirtinančio prekių išsiuntimą, gavimo, Pirkėjas apie tai nedelsdamas praneša Pardavėjui elektroninio pašto adresu: info@erubai.lt
3.7. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei internetinės parduotuvės eRubai.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungimui prie Internetinės parduotuvės naudodamas Pirkėjo prisijungimo duomenis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
3.8. Pirkėjas, naudodamasis eRubai.lt internetinės parduotuvės paslaugomis, įsipareigoja laikytis šių Pirkimo pardavimo taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų internetinėje parduotuvėje, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

4. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis eRubai.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti eRubai.lt internetinės parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui, pažeidžia savo įsipareigojimus, daro užsakymus, jų neapmoka, su pirkėju kelis kartus negalima susisiekti nurodytais kontaktais ar kaip kitaip kenkia parduotuvės veiklai ar su ja susijusių socialinių tinklų ar kitoje erdvėje, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti, sustabdyti ar panaikinti Pirkėjo galimybę naudotis internetine parduotuve, nevykdyti jo užsakymų, atskaityti patirtus nuostolius, o piktybinius Pirkėjus patraukti baudžiamojon atsakomybėn.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą eRubai.lt internetinėje parduotuvės registracijos formoje ir neperleisi jos tretiesiems asmenims.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.

5.1. eRubai.lt internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas, pirkdamas internetu, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos eRubai.lt internetinėje parduotuvėje nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaityti už prekes gali vienu iš šių būdų:
5.4.1. Naudojantis Paysera (mokejimai.lt) sistema. Pinigus Pirkėjas perveda į eRubai.lt internetinės parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka Paysera (mokejimai.lt) sistemai, bei atitinkamam bankui, kurio el. bankininkystės sistemoje vyksta piniginės operacijos.
5.4.2. Atsiskaitydamas banko pavedimu, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuėjęs į artimiausią banko skyrių ar el.bankininkyste, perveda pinigus į el. parduotuvės banko sąskaitą.
5.4.3. Grynaisiais pinigais, atsiskaitydamas už prekes, kurjeriui. Taikomas papildomas grynųjų pinigų surinkimo mokestis.
5.5. Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą grynaisiais pinigais prekių pristatymo metu privalo turėti tikslią pinigų sumą, kurią reikės apmokėti kurjeriui už prekes ir/ar pristatymo išlaidas.
5.6. Pirkėjas įsipareigoja už prekes sumokėti nedelsiant. Tik gavus apmokėjimą už prekes pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.
5.7. Pirkėjui neįvykdžius mokėjimo per 24 valandas, užsakymas atšaukiamas.

6. PREKIŲ PRISTATYMAS.

6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą, pašto kodą, nurodyti tikslų savo telefono numerį.
6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.3. Pirkėjas įsipareigoja priimti prekes sekančią dieną nuo pranešimo gavimo, kad jam bus ryt pristatyta siunta. Pirkėjui nepriėmus ir/ar neatsiėmus siuntos ji vežama pakartotinai. Dėl pakartotinų pristatymų Pardavėjas turi teisę apmokestinti Pirkėją, jei dėl šių pristatymų bus patirtos papildomos išlaidos.
6.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris), Pirkėjas atsiima prekę artimiausiame pašto skyriuje arba siuntų terminaluose priklausomai nuo to, kokį pristatymo būdą pasirinko Pirkėjas.
6.5. Pardavėjas gali taikyti nuolaidas pristatymui jeigu Pirkėjas viršija nustatytą užsakymo sumą.
6.6. Pardavėjas pristato Pirkėjui prekes vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.7. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.8. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama sulamdytoje arba kitu būdu pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.9. Pirkėjas pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.10. Pirkėjas savo nuožiūra negali keisti prekių pristatymo adreso kai siunta yra išvežta. Jeigu pristatymo vieta yra pakeičiama asmeniškai tariantis su kurjeriu ar kita pristatymą teikiančia tarnyba, Pardavėjas neatsako už siuntų pristatymo termino vykdymą bei turi teisę papildomai apmokestinti Pirkėją už patirtas papildomas išlaidas dėl savavališko kliento pristatymo adreso pakeitimo esant išsiųstai siuntai. (Patirtos išlaidos gali būti padengiamos, išrašant papildomą sąskaitą Pirkėjui, arba išskaičiuojamos iš grąžinamų prekių sumos).

7. PREKIŲ KOKYBĖS, GARANTIJOS.

7.1. Kiekvienos eRubai.lt internetinėje parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad internetinėje parduotuvėje esančios prekės spalva, forma ar kiti parametrai gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių.
7.3. Pardavėjas tam tikroms prekių rūšims suteikia kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos tokių prekių aprašymuose. Kitu atveju, galioja garantija, numatyta atitinkamų teisės aktų.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

8.1. Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis LR Vyriausybės 2014 m. liepos mėn. 22 d. nutarimu Nr. 738 (Žin., 2014, Nr. 2014-10565) patvirtintomis mažmeninės prekybos taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.2. Pirkėjas grąžinamas arba keičiamas prekės gali siųsti jam patogiu būdu. Pardavėjas kompensuoja grąžinimo išlaidas,tik tuo atveju, jeigu prekė buvo nekokybiška, ar sugadinta dėl Pardavėjo kaltės.
8.3. Norėdamas grąžinti ar keisti prekę(-es), Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją el. paštu ir užpildydamas specialią prekių keitimo – grąžinimo formą, nurodant joje grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir grąžinimo priežastis. Prekę (-es) pirkėjas - pardavėjui turi grąžinti per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.
8.4. Pinigai bus pervesti į Jūsų nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per 14 kalendorinių dienų nuo grąžinto gaminio ir tvarkingų grąžinimo dokumentų gavimo dienos.
8.5. Jei dėl Pirkėjo kaltės (savavališkai pakeistas pristatymo adresas, sutartas pristatymas kitą dieną, klaidingai nurodyti duomenys ir pan.) siunta jam buvo pristatyta ne kitą darbo dieną, siuntos pristatymo data, nuo kurios skaičiuojamas prekėms grąžinti ar keisti leistinas terminas, bus laikoma sekanti darbo diena po siuntos išsiuntimo.
8.6. Grąžinama prekė turi būti:
8.6.1. Originalioje tvarkingoje pakuotėje.
8.6.2. Nesugadinta, nenaudota, tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo.
8.6.3 Nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė).
8.6.4 Grąžinant prekę, būtina pateikti jos įsigijimo liudijimą.
8.7. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. ir 8.6. punktuose nustatytų prekių grąžinimo terminų ir sąlygų. Jūsų grąžinamos prekės bus įvertintos, ar gaminiai grąžinti laikantis aukščiau nurodytų sąlygų. Jei sąlygų buvo nesilaikoma, pinigai grąžinami nebus. Dėl prekės pristatymo ar atsiėmimo tokiais atvejais bus tariamasi individualiai.
8.8. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis per protingą terminą.
8.9. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainą už pristatymą.
8.10. Jeigu už prekę Pirkėjas mokėjo dovanų, nuolaidų kuponu, tai grąžinamas kuponas bei papildomai sumokėta suma. Dovanų kupono terminas lieka pradinis.
8.11. Jeigu Pirkėjas grąžina prekę, pirktą akcijos metu, grąžinama už prekę sumokėta suma (po nuolaidos).
8.12. Jei pirkimo metu pirkėjui buvo pritaikytas nemokamas pristatymas, prekės (-ių) grąžinimo atveju iš bendros pirkėjo sumokėtos sumos (jei ji nebetenkina nemokamo pristatymo sąlygų arba grąžinamas visas užsakymas) išskaičiuojamos siuntimo išlaidos pagal tuo metu galiojusius pristatymo tarifus.
8.13. Jei pristatant prekes, dėl kliento kaltės pardavėjas patirs papildomas pristatymo išlaidas, prekių grąžinimo ar keitimo atveju pardavėjas turi teisę išskaičiuoti patirtą žalą iš grąžintinos sumos.

9. PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ATSAKOMYBĖ.

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis eRubai.lt internetine parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei eRubai.lt internetinės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo internetinėje parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius.
9.7. Pardavėjas pateikia tik originalias, gamintojo pateiktas nuotraukas. Parduodamų prekių tikros spalvos, šviesumas, kontrastas gali skirtis nuo atvaizduojamų Pirkėjo monitoriuje, nes vienodas spalvų, kontrasto, šviesumo atvaizdavimas realiame vaizde ir kompiuterio monitoriuje yra neįmanomas dėl skirtingų šių vaizdo perdavimo priemonių fizinių savybių, skirtingų monitorių gamintojų naudojamų technologijų ar programinės įrangos ir jos nustatymų. Šie skirtumai nelaikomi atsiradusiais dėl Pardavėjo kaltės, nelaikomi nekokybiškomis prekėmis, todėl Pardavėjas už juos neatsako.

10. RINKODARA IR INFORMACIJA.

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairaus pobūdžio akcijas eRubai.lt internetinėje parduotuvėje, bei socialiniame tinkle Facebook,esančioje eRubai.lt paskyroje.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų atlikimo momento.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el.parduotuvės skyriuje „Susisiekite su mumis“ ,nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl interneto ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų klaidų.

11. BAIGAMOSIOS NUOSTATOS.

11.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

Nuotraukų ir kitos informacijos esančios svetainėje www.eRubai.lt , be raštiško internetinės parduotuvės sutikimo naudoti, platinti ar kopijuoti draudžiama.

Registruotis